Published on 2015-08-01 by Uouso.com

Gogo no Kouchou [SubThai]

เรื่องราวของคุณนายยังสาวที่สามีไม่ค่อยทำการบ้านสักเท่าไร เธอก็เลยต้องพึ่งพาของเล่นอยู่เรื่อย จนกระทั่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เธอรู้จัก แอบมาเห็นตอนที่เธอกำลังเล่นของเล่น เรื่องราวต่างๆจึงเริ่มต้นขึ้น

Category Tag